Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình HOU-Topica)

Công tác hỗ trợ sinh viên

    Tăng cường thông tin giới thiệu việc làm, thực tập
    Trang Web của nhà trường toàn là đào tạo tuyển sinh…. Vậy học để làm gì trong khi đó phần giới thiệu việc làm, thực tập thì toàn tin cũ, không thấy gì luôn.

    Sinh viên Phạm Văn Khiêm - O31 - 28-04-2016

    Chào bạn, trang Web mà bạn đề cập không ghi rõ địa chỉ (?). Trang web chính thức của Trung tâm E-learning là: elc.ehou.edu.vn; trang web chính thức của Viện Đại học Mở Hà Nội là: http://hou.edu.vn. Để tìm kiếm thông tin về giới thiệu việc làm, bạn có thể vào "Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ sinh viên", website: hotrosinhvien.hou.edu.vn.

    Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016