Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình HOU-Topica)

Công tác tổ chức đào tạo

  Nội dung của đề luyện tập
  Đề luyện tập trước thi có nội dung sát với đề thi hết môn càng tốt.

  Sinh viên Nguyễn Quốc Việt - O29 - 28-04-2016

  Chào bạn, việc tự học, tự nghiên cứu học liệu kết hợp với thường xuyên làm các bài luyện tập sẽ giúp bạn làm bài thi có kết quả tốt.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016

  Xếp lịch thi
  Sắp xếp lịch thi trong 1 buổi ( sáng hoặc chiều).

  Sinh viên Lâm Thị Ngọc Bích - O31 - 28-04-2016

  Chào bạn. Tuỳ theo số môn thi của sinh viên thì việc sắp xếp lịch thi có thể trong 1 buổi hoặc 2 buổi. Nếu bạn thi 4 môn/1 ngày thì không thể tổ chức trong 1 buổi, do buổi thi thông thường bắt đầu từ 8 giờ sáng.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016

  Sắp xếp thời gian học trên lớp và thi cùng ngày
  Có thêm giờ học trên lớp kết hợp trong những kỳ thi kết thúc học phần. Tận dụng thời gian để sắp xếp cho việc học trên lớp hoặc thi trong ngày được diễn ra liên tục - Ví dụ Từ sáng - trưa or chiều.

  Sinh viên Đinh Thị Thu Trang - O25 - 28-04-2016

  Cám ơn ý kiến của bạn. Việc tổ chức thêm các buổi học offline trên lớp căn cứ vào nhu cầu của sinh viên. Khi sinh viên không có nhu cầu hoặc rất ít sinh viên có nhu cầu, chúng tôi tổ chức thay bằng buổi học OnlineS.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016

  Về việc sắp xếp lịch thi
  Sắp xếp thi hợp lý hơn, không dời lịch thi lại để ảnh hưởng đến những môn sau.

  Sinh viên Lê Kha Lưu - O31 - 28-04-2016

  Chào bạn. Lịch thi kết thúc học phần được lên kế hoạch cho cả năm, việc rời lịch thi chỉ khi có các sự kiện đặc biệt hoặc trùng vào các ngày nghỉ bù.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016

  Sinh viên có thể xem lại kiến thức cũ
  Những môn học sinh viên đã học rồi mà muốn xem lại kiến thức và những bài tập trắc nghiệm thì không tháy nữa. Vì có những anh chị sinh viên không có thời gian học bài bị thi lại thì không có tài liệu để ôn thi. Em mong muốn nhà trường cho phép tất cả sinh viên vào được những môn học đã học để xem lại kiến thức.

  Sinh viên Trịnh Thị Thùy Lan - O31 - 28-04-2016

  Chào bạn, khi bạn không đủ điều kiện thi hoặc thi không đạt cần phải học lại, bạn làm đơn đăng ký học lại gửi CVHT để được mở lớp vào học. Chúc bạn học tập tốt.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016

  Mở rộng phạm vi các câu hỏi luyện tập
  Hệ thống ngân hàng câu hỏi nhiều nhưng quá trình luyện tập, dù làm nhiều lần nhưng sinh viên vẫn không thể tiếp cận nhiều hơn nữa, mà chỉ lặp đi lặp lại một nhóm câu hỏi nào đó, nên kiến thức cũng không được cập nhật tốt.

  Sinh viên Lê Công Thiện - O31 - 28-04-2016

  Chúng tôi cám ơn và tiếp thu ý kiến của bạn.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016

  Tăng buổi học tập Online
  Nên tăng thêm nhiều buổi học tập online, như thế sinh viên sẽ học tập trực tuyến được tốt hơn.

  Sinh viên Đỗ Phú Quý - O29 - 28-04-2016

  Chúng tôi hiểu rằng bạn mong muốn tăng thêm buổi học OnlineS. Chúng tôi tiếp nhận ý kiến của bạn và muốn biết cụ thể môn học nào mà bạn các các sinh viên khác mong muốn học tăng cường buổi OnlineS.

  Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 28-04-2016